Van bij de studie tot aan de levering van leidingdelen of kleponderdelen, via onderhoud, tot de montage op site, stelt Tube Belgium zijn expertise en knowhow ten dienste van U. Voor een globale, efficiente, kwalitatieve en snelle service

Tube Belgium : beheersing van leidingwerken en industrieele afsluiters

  • Gasstations en Afsluiters : analyse lastenboeken, offerte en suggesties
  • Op basis van een lastenboek of bezoek terplaatse : realisatie van studie, advies en offerte
  • Realisatie implantingsplans, isometrische plans, processschemas , overzichtsplan , detail- plan en uitvoeringsplan met nomenclatuur
  • Ontwerp ,pref-abricatie en fabricatie
  • Technisch constructiedossier
  • Werfcoordinatie : planning, aankoop, veiligheidsaspecten, supervisie, budgetopvolging en onderhandeling van contractsupplementen
  • Beheersing van alle nodige elementen om het eindproduct te realiseren (machines , éénmalige bouwsels, loopbruggen, trappen , ketels…)
  • Oplevering en inbedrijfstelling van de installaties
  • Onderhoud, herstellingen

Ontdek de andere diensten aangeboden door Tube Belgium :